Spoločnosť Asta s.r.o. poskytuje služby v týchto oblastiach:

 • projektová, poradenská a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
 • budovanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
 • prípravné práce pre stavbu – demolácie a zemné práce
 • výroba stavebných materiálov
 • vývoj drevárskych výrobkov
 • stolárstvo, tesárstvo
 • poskytovanie služieb stavebnými strojmi
 • výroba píliarska
 • zámočníctvo
 • kovoobrábanie
 • výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
 • výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby
 • výroba elektrických zariadení v rozsahu: – rozvádzače nn
 • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: – objekty bez nebezpečenstva výbuchu – zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov